Coachingre:source

Coaching – Connected Leadership

Connected Leadership handlar om mänsklig psykologi och kommunikation. Grunden för ett gott ledarskap alltså. Om vi inte vet hur vi själva fungerar, hur kan vi då samarbeta med andra människor? Vare sig du vill förbättra ditt ledarskap privat, eller professionellt som ledare och chef så hjälper det enormt om du vet hur dessa två grundstenar fungerar.

Det finns grundläggande mönster som alla människor följer oavsett kön, utbildning, kultur, religion eller annan bakgrund. När du vet hur vårt psyke fungerar så har du också kunskapen att förändra och byta ut negativa mönster till positiva. Till exempel att komma över bland annat rädslor att tala inför en grupp, fobier, negativa tankebanor, sömnlöshet, rökning, övervikt och mycket mer.

Connected Leadership handlar om frihet att välja att leva som man vill. På ett hållbart sätt. Ändra dina tankar och hela ditt liv.